Všestranná pohybová přípravka v Anglickém jazyce

Kroužek všestrannosti je skvělou příležitostí pro děti, které chtějí rozvíjet své fyzické schopnosti a dovednosti ve více sportovních disciplínách. Nabízíme komplexní trénink, který zahrnuje různorodé aktivity a cvičení, umožňující dětem objevit a rozvíjet svůj potenciál v různých oblastech sportu. Mimo jiné se díky sportu, kolektivu a našim lektorům rozšíří slovní zásobu v anglickém jazyce. 

Školy, kde kroužek provozujeme:

ZŠ Horáčková

1.- 6. třída

ZŠ Jitřní

1.- 6. třída