Trenéři

Info brzy přidáme!

Více o trenérech zde!


S sebou

  • Sportovní oblečení (dle počasí - bude se trénovat za jaký
  • Sportovní obuv (nejlépe turfy)
  • Pití

Fotbal, ZŠ Křimická

Kdy: od začátku března

Kde: Křimická 314, 109 00 Praha 15

Pro koho: První i druhý stupeň, 6-15 let

Cena: 2290 Kč


Průběh tréninku

Lekce je rozdělená do tří částí - úvodní, hlavní a závěrečné. Úvodní část je určena pro rozcvičení - zahřátí (v podobě her, či dalších způsobů), mobilita, aktivní strečink. V hlavní části přichází na řadu splnění cíle tréninkové jednotky. Tréninkové zatížení v této části dosahuje vrcholu. Závěrečná část slouží pro zhodnocení tréninku, uklidnění organismu a statickému protažení.


Důležité organizační informace

Vyzvedávání dětí v družinách 10 minut před začátkem kroužku. Při individuálním příchodu sraz na tréninkové ploše 5 minut před začátkem.

Vyzvedávání dětí po ukončení kroužku. Pokud dítě bude chodit domů samo, je potřeba při první návštěvě kroužku odevzdat písemný souhlas od zákonného zástupce. Souhlas ke stažení zde.


Platba

Informace k platbě Vám pošleme do 1 pracovního dne od podání přihlášky. Místo na kroužek Vám bude přiděleno až po uhrazení částky.

Fakturace

Žádosti o vystavení faktury na kroužek zasílejte na email: skathletelab@gmail.com
Do emailu uveďte tyto údaje:
- Jméno a datum narození dítěte
- Přidělený VS (variabilní symbol vám přidělíme do 3 dní od přihlášení)
- IČO a název zaměstnavatele
- Další požadované údaje zaměstnavatele
- Uveďte i upřesňující informace - například zda chcete vystavit fakturu na každé dítě zvlášť nebo jaké chcete datum splatnosti.